forbot

Mô tả

Các nhóm hành hóa Agrifor Trejd, OOO, Ukraina, Nhiên liệu sinh học, Blốc gỗ lát nhà, Các thanh, dầm, xà, Tấm lát bằng gỗ, Ván gỗ, Các loại cây ngũ cốc, Thanh dầm giả, Ngô,  Vật liêu phôi làm kệ pallet, Lớp lát sàn tàu, Lúa mì, Cây dầu bắp cải Brassica