forbot
  • Agrifor Trejd, OOO
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Volyn region,  Lutsk,  43000,  st. Konyakina, 29

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Hạt ngũ cốc
Đang có sẵn
Nhóm: Hạt ngũ cốc
1140 UAH
Ngô
Đang có sẵn
Nhóm: Ngô
1200 UAH
Hạt ngũ cốc
Đang có sẵn
Nhóm: Hạt ngũ cốc
1200 UAH
Ngô
Đang có sẵn
Nhóm: Ngô
1200 UAH
Ngô
Đang có sẵn
Nhóm: Ngô
Ngô
Đang có sẵn
Nhóm: Ngô

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Agrifor Trejd, OOO. Tất cả thông tin về Agrifor Trejd, OOO tại Lutsk (Ukraina).